Ingen UD-hjälp för svensk i Turkiet

– Jag är besviken, Mycket djupt besviken,  säger Vedat guzel när Ekot träffar honom i Alanya i Turkiet där han nu bor.

Den 15 januari 2017 var den svenske medborgaren Vedat Guzel på väg hem till Sverige från Turkiet där han arbetat de senaste åren som tandläkare. Men på flygplatsen i Istanbul stoppades han.

– Då kom de andra poliserna och hämtade mig till polisstationen vid flygplatsen

Han var misstänktes vara terrorist. Sommaren 2016, gjorde en grupp inom militären ett misslyckat kuppförsök. I jakten på de skyldiga drabbas även personer som inte har något med kuppen att göra. Att som Vedat vara kurd och politiskt aktiv kan räcka för att bli anklagad för att ha ett samröre med kuppmakarna eller vara terrorist.

– Efter någon timme de kollade på dator och ringde här och där och de sa Vedat du har ingenting.

När polisen kollade upp honom i sina register, hittade de inget konkret. Han släpptes fri men fick inte fortsätta sin resa till Sverige.

Han vände sig nu till polis och åklagarmyndigheter och justitiedepartement för att få klarhet i varför han stoppats. Efter några dagar kom svaret att han var inte eftersökt för något brott.

Ett par månader senare gjorde han ett nytt försök att åka till Sverige. Men när han kom fram till passkontrollen blev det återigen stopp.

– De sa Vedat vi ska avbryta din resa igen.

Så här får det inte gå till enligt Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty international i Stockholm.

– Man ska ha rätt till att lämna sitt eget land och alla andra länder. Finns det misstankar ska de konkretiseras och riktas mot den personen som på sedvanligt sätt få det presenteras för sig och också kunna få juridisk stöd naturligtvis.

Vedat och hans vänner och släktingar försökte därför få hjälp från Svenska konsulatet i Istanbul och från UD. Men där fanns ingen hjälp att få, eftersom Vedat har dubbelt medborgarskap.

 

”Om personen är dubbel medborgare dvs samtidigt turkiskt, betyder det att personen omfattas av turkisk lag och rätt i Turkiet. Svenska utländsmyndigheter kan i så fall inte vara till hjälp. ”

skriver en handläggare på Sveriges konsulat i Istanbul i ett mejl.

Sofia Karlberg är biträdande kommunikationschef på UD. Hon vill inte direkt kommentera Vedats ärende men hon säger att Sverige inte kan neka någon hjälp med hänvisning till ett dubbelt medborgarskap.

– Som svensk medborgare har man ju rätt till konsulärt stöd, säger Sofia Karlberg.

Men Vedat är inte ensam om att bli nekad hjälp med hänvisning till att de har dubbelt medborgarskap. Ekot har varit i kontakt med tre andra personer som liksom Vedat varit eller är fast i turkiet.

– Vi känner till ett fåtal sådana här fall, säger Sofia Karlberg.

Alla hävdar att de vänt sig till UD eller svenska utlandsmyndigheter i Turkiet för att få hjälp men att de nekats med hänvisning till sitt dubbla medborgarskap.

– Det känns inte som ett bra sätt att hantera det på, säger Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty international i Stockholm, hon fortsätter:

– Om det är så att svenska medborgare behandlas olika beroende på att de har dubbelt medborgarskap så är det rent diskriminerande och så får man inte bete sig inom den svenska statsförvaltningen.

Sofia Karlberg har inget svar på varför de ska ha nekats hjälp, för det finns konkreta saker som Sverige kan göra för att hjälpa.

– Vi kan kontakta myndigheterna i det landet det gäller och föra en dialog kring varför personen i fråga inte får lämna.

Så svaret ska inte bli att vi kan inte hjälpa dig för du har dubbelt medborgarskap?

– Jag kan ju inte veta exakt vad olika personer svarar men från svensk perspektiv har den här personen precis samma rätt till hjälp som vilken svensk medborgare som helst.

För Vedat börjar situationen bli ohållbar. Efter statskuppen fick han sparken från sitt jobb som tandläkare och han lever på lån från släktingar. Nu han oroar sig för framtiden.

Vad tänker du om att de inte hjälpt dig från utrikesförvaltningen? 

– Jag litade mycket på att svenska myndigheter skulle hjälpa men när jag fick negativt svar då blev det som att mina drömmar om Sverige splittrades.

Besir Kavak
besir.kavak@sverigesradio.se

SOURCE: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6966395

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: